Určite ste už počuli, že sa konštrukciám vyčíta, že “nedýchajú”.
Ale čo to vlastne znamená?
A je to vôbec dôležité?

Voda v akomkoľvek skupenstve je v konštrukcií, či už murovaného, alebo dreveného domu neprípustná. Preto je potrebné konštrukcie proti nej dostatočne chrániť. Tak zabezpečíme dlhú a bezproblémovú životnosť celej stavby.

Výraz "dýchanie stien" nie je technický výraz, aj keď sa často používa. Hovorí len o tom, či je skladba stien domu navrhnutá tak, aby pary mohli cez konštrukciu prechádzať bez problémov a nezhromažďovali sa niekde vnútri, alebo je skladba navrhnutá tak, aby pary do konštrukcie neprešli.

Skladby konštrukcií: